วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การแก้ไขความขัดแย้ง

1.  การแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธี  โดยใช้วิธีการทางการทูตและการเมืองได้แก่

1.1 การเจรจาโดยตรงระหว่างคู่กรณี
1.2  การไกล่เกลี่ยเพื่อหาข้อยุติ
1.3  การสืบสวนหาข้อเท็จจริง                      
1.4  การเป็นคนกลางเข้ามาช่วยเจรจา
1.5  การประนีประนอม
1.6  การตัดสินของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ

2. การแก้ไขความขัดแย้งด้วยวิธีบีบบังคับ  จะใช้วิธีการนี้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้แบบสันติวิธีได้สัมฤทธิ์ผลเท่านั้น  แบ่งได้ 2 ทาง คือ

1.  การตอบโต้  แบ่งออกเป็นดังนี้
     - รีทอร์ชั่น เป็นวิธีการที่ไม่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ แต่ก็ไม่เป็นมิตร เช่น ตัดความสัมพันธ์ทางการทูต 
     
     - รีไพรซอล เป็นวิธีการไม่ถูกต้องตามกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น การไม่ยอมปฏิบัติตามพันธกรณีในสนธิสัญญา
     - การใช้มาตรการอื่น ๆ เช่น การคว่ำบาตร การปิดล้อมทะเลอย่างสันติ  เป็นต้น

2. การใช้กำลัง เป็นวิธีการสุดท้ายที่ทำ คือ ใช้กำลังสูงสุด คือ การทำสงคราม
       - สงครามจำกัดขอบเขต  คือ การใช้กำลังเข้าบังคับเพื่อคลี่คลายปัญหาความขัดแย้ง โดยให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด
       - สงครามเบ็ดเสร็จ คือ การเข้าไปครอบครองดินแดนของชาติอื่น และแทรกแซงด้านการบริหารการปกครอง เพื่อสร้างความยิ่งใหญ่กับชาติของตน

8 ความคิดเห็น:

 1. พงกฤษ11/16/2555

  เนื้อหาดีมาก

  ตอบลบ
 2. รัชนี11/17/2555

  เนื้อหาดี และทำได้สวย

  ตอบลบ
 3. มุนา11/18/2555

  จัดหน้าดี แบ่งได้เป็นหมวด สวยงาม

  ตอบลบ
 4. กนกเด็ม11/18/2555

  ใช้หลายสี ทำให้จำง่าย

  ตอบลบ
 5. ญาณิศา11/18/2555

  ได้รับความรู้

  ตอบลบ
 6. อรสินี11/20/2555

  สวยงาม

  ตอบลบ
 7. ขวัญกมล11/20/2555

  เข้าใจได้ดี

  ตอบลบ
 8. กรกนก11/20/2555

  ทำได้สวยงาม

  ตอบลบ